+91 9526043333, 9961043333

பூஜா & பிரசாதம்

Icon

முகப்பு

Icon

தீர்வுகள்

Icon

பூஜா & பிரசாதம்

Icon

பூஜா Online Booking

பூஜை வழிபாட்டுகள்
1.ஸ்ரீ விஷ்ணுமாயா சாத்தான் சாமியுடைய ரூபகளம்5001.00 rs
2. சுட்ட்ருவிளக்கு உப்தேவர்களுக்கு பூஜைகள்3001.00 rs
3.கரிங்குருதி,செங்குருதி,உருளிகமிழ்தல்குருதி3001.00 rs
4.உதயச்தமன்பூஜை1001.00 rs
5.பஞ்ச பிராம வெள்ளாட்டு கர்மம்1001.00 rs
6.மகாவீது (நிவேத்யம் உள்பெட)501.00 rs
7.காந்தர்வப்ரீத்தி101.00 rs
8. வெள்ளாட்டு கர்மம்101.00 rs
9.குக்கூட நிவேத்யம்101.00 rs
10.ரகஷசுக்கு பூஜை101.00 rs
11.மூக்கன் சாத்தனுக்கு பூஜை101.00 rs
12.கரிங்குட்டிக்கு வெள்ளாட்டு101.00 rs
13.பரகுட்டிக்கு வெள்ளாட்டு101.00 rs
14.காளிபூஜை101.00 rs
15.சாக்தேயபுஷ்பாஞ்சலி51.00 rs
16.நிறமாலை51.00 rs
17.அப்பம் அடை புட்டு51.00 rs
18.நெய்பாயசம்30.00 rs
19.பால்பாயசம்30.00 rs
20.தவிடு, இளநீர்21.00 rs
21.மலர் நெய்வேத்தியம்10.00 rs
22.நெய்விளக்கு‌10.00 rs

அன்னதானம்


10 பேருக்கு-150 rs
50 பேருக்கு-750 rs
100 பேருக்கு-1500 rs

தினசரி பூஜைகளும்,நேரங்களும்


கோவில் நடை திறப்பு காலை-06.00 மணிக்கு
அபிஷேகம் காலையில்-06.30 மணிக்கு
தினசரி பூஜை-10.00 மணிக்கு
அத்தாழபூஜை இரவு-07.00 மணிக்கு

சக்தேயகர்மம் எல்லா அமாவாசி பௌர்ணமி நாட்களிலும் இரவு 7 மணிக்கு